JUBILEUSZ VICTORII

JUBILEUSZ XXX Lecia Klubu Abstynentów VICTORIA w Wadowicach

W dniu 7 października bieżącego roku "stuknęło" nam 30 lat działalności.

Stowarzyszenie rozpoczęło swoją działalność 7 X 1988 roku pod nazwą Klub Abstynentów „Victoria”, a jego pierwsi członkowie spotykali się w Klubie Piguła w ZOZ-ie. Jak to początki , były bardzo trudne. Narastały problemy i konflikty z właścicielem obiektu, doszło do wypowiedzenia najmu lokalu. Przez jakiś czas członkowie spotykali się u Koleżanki Danusi w jej własnym mieszkaniu. Po zmianach ustrojowych w Polsce, po utworzeniu nowych struktur samorządowych i dzięki przychylności ówczesnych Władz Miejskich Klub, otrzymał w użytkowanie nowy lokal mieszczący się w Wadowickim Centrum Kultury.

Nastały lepsze czasy i rozwój Klubu. Victoria pozyskiwała coraz więcej członków. Stawała się podmiotem rozpoznawalnym w mieście i całej gminie. W 2004 r.  Klub zmienił nie tylko swoją nazwę na Wadowickie Stowarzyszenie Integracji Społecznej Klub Abstynentów „Victoria”, ale również status swojego działania, stając się organizacją pożytku publicznego.

W roku 2005 dzięki wsparciu Władz Miejskich otrzymaliśmy nową siedzibę w Parku Miejskim, cały budynek o pow. ok. 200 m kwadratowych został zagospodarowany na cele i realizacje naszych zadań. Obecnie od 2015 roku nasza siedziba mieści się przy ul. Lwowskiej 7.

Funkcję prezesa Stowarzyszenia od grudnia 2005 r. pełni Marek Ciepły.

Od lat „Victoria” współpracuje z samorządem terytorialnym, tj. Urzędem Miasta, Starostwem Powiatowym, Komendą Powiatową Policji. - Staramy się nawiązać współpracę ze wszystkimi organizacjami pozarządowymi. Osoba, która się zgłasza do nas jest równocześnie informowana, gdzie może jeszcze  uzyskać pomoc . Dlatego współpracujemy ściśle z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Strażą Miejską, Kuratorami sądowymi, Kuchnią Brata Alberta, Domem Samotnej Matki i Wadowickimi  Parafiami. Ta współpraca jest bardzo szeroka.

W dniu 24 listopada będziemy uroczyście obchodzić nasze 30 - lecie

o godz. 16.00 w Kościele pod wezwaniem Św. Piotra w Wadowicach odprawiona zostanie msza święta w intencji Klubu Abstynentów Victoria.

Po mszy zaproszeni członkowie stowarzyszenia i goście udadzą się na dalszą część uroczystośći.

 

 

powrót do listy aktualności

Wadowickie Stowarzyszenie Integracji Społecznej
Klub Abstynentów „VICTORIA”

34-100 Wadowice
ul. Lwowska 7
(wejście od ul. Wojtyłów)

klub@victoria.org.pl

KRS 0000052166

 33 873 33 21

510 198 472

515 161 688

3127421