O nas

WIZJA, MISJA, CELE

Wizją naszego stowarzyszenia jest "Świat bez uzależnień"
Tak…to prawdopodobnie utopia, ale… nawet zmniejszenie tego zjawiska będzie sukcesem, dla którego warto podejmować działania i tworzyć warunki sprzyjające do jego osiągnięcia.

Misją VICTORII jest promocja trzeźwego, zdrowego trybu życia, pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom w podjęciu decyzji o leczeniu i wspieranie ich w drodze do trzeźwego, lepszego jutra. Własnym przykładem i postawą dajemy świadectwo, że życie bez alkoholu jest nie tylko możliwe, ale jest również dużo prostsze i łatwiejsze. Wspieramy osoby współuzależnione i dorosłe dzieci alkoholików w trudnych chwilach spowodowanych uzależnieniem najbliższych.
Stały rozwój członków stowarzyszenia poprzez udział w szkoleniach i konferencjach, co pozwala na świadczenie pomocy potrzebującym, na jeszcze wyższym poziomie.
Dążymy do tego aby nasz klub stał się miejscem chętnie odwiedzanym przez wszystkich ludzi potrzebujących, ich rodziny i inne osoby sympatyzujące z ruchem trzeźwościowym. Staramy się cały czas rozszerzać swoją ofertę, tak aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie.

Celem Klubu jest:

 1. Kształtowanie u swoich członków trwałych dążeń do całkowitego powstrzymania się od picia wszelkich napojów alkoholowych, używania środków zmieniających nastrój oraz stwarzania warunków do wytrwania w trzeźwości – profilaktyka.
 2. Rozwijanie u członków Klubu pożytecznych i satysfakcjonujących zainteresowań.
 3. Udzielanie członkom Klubu i ich rodzinom pomocy w trudnych sytuacjach życiowych, a także osobom spoza Klubu w podjęciu leczenia odwykowego.
 4. Propagowanie idei trzeźwości poza środowiskiem klubowym, zwłaszcza oddziaływanie swoim przykładem i doświadczeniem na grupy społeczne i jednostki nieświadome groźby uzależnienia alkoholowego, nadmiernego i szkodliwego picia alkoholu, nadużywających środków psychotropowych i zmieniających nastrój.
 5. Profilaktyka i współpraca z młodzieżą.
 6. Propagowanie i organizacja zdrowych form spędzania czasu wolnego.
 7. Działania na rzecz poprawy warunków terapii i lecznictwa.
 8. Działania w kierunku zwiększenia dostępności terapii i pomocy psychologicznej.
 9. Współpraca z organizacjami, instytucjami, osobami prawnymi i cywilnymi, których zadania i cele są zbieżne z przedstawionymi wyżej.
 10. Współpraca w zakresie realizacji programów profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach:
 • Narodowy Program
 • Wojewódzki Program
 • Powiatowy Program
 • Gminny Program


TROCHĘ Z HISTORII

Stowarzyszenie rozpoczęło swoją działalność 7 X 1988 roku pod nazwą Klub Abstynentów „Victoria”, a jego pierwsi członkowie spotykali się w Klubie Piguła w ZOZ-ie. Jak to początki , były bardzo trudne. Narastały problemy i konflikty z właścicielem obiektu, doszło do wypowiedzenia najmu lokalu. Przez jakiś czas członkowie spotykali się u Koleżanki Danusi w jej własnym mieszkaniu. Po zmianach ustrojowych w Polsce, po utworzeniu nowych struktur samorządowych i dzięki przychylności ówczesnych Władz Miejskich Klub, otrzymał w użytkowanie nowy lokal mieszczący się w Wadowickim Centrum Kultury.

Nastały lepsze czasy i rozwój Klubu. Victoria pozyskiwała coraz więcej członków. Stawała się podmiotem rozpoznawalnym w mieście i całej gminie. W 2004 r.  Klub zmienił nie tylko swoją nazwę na Wadowickie Stowarzyszenie Integracji Społecznej Klub Abstynentów „Victoria”, ale również status swojego działania, stając się organizacją pożytku publicznego.

W roku 2005 dzięki wsparciu Władz Miejskich otrzymaliśmy nową siedzibę w Parku Miejskim, cały budynek o pow. ok. 200 m kwadratowych został zagospodarowany na cele i realizacje naszych zadań. Obecnie od 2015 roku nasza siedziba mieści się przy ul. Lwowskiej 7.
Wadowickie Stowarzyszenie Integracji Społecznej
Klub Abstynentów „VICTORIA”

34-100 Wadowice
ul. Lwowska 7
(wejście od ul. Wojtyłów)

klub@victoria.org.pl

KRS 0000052166

 33 873 33 21

510 198 472

515 161 688

3127421

Przekaż 1% naszej organizacji

Rozliczenie PIT realizowane jest w ramach projektu PITax.pl dla OPP" przy współpracy z IWOP.