Ogólnopolska Konferencja przedstawicieli ruchu abstynenckiego

W dniach 12-15.04.2018 r (czwartek - niedziela) w Czerniawie koło Świeradowa Zdroju 120 reprezentantów stowarzyszeń abstynenckich z całego kraju, wzięło udział w ogólnopolskiej konferencji przedstawicieli ruchu abstynenckiego. BYLIŚMY TAM.

Nadrzędnym celem konferencji była szeroko rozumiana edukacja i integracja środowiska abstynenckiego w organizacjach pozarządowych. Organizatorem konferencji była Krajowa Rada Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich realizowana z środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Ze względu na ogólnopolski charakter konferencji i niejednokrotnie duże odległości dojazdu uczestników, pierwszy dzień konferencji był dniem przeznaczonym na przyjazd i zakwaterowanie, zapoznanie się z ośrodkiem szkoleniowym i planem zajęć oraz załatwieniem spraw organizacyjnych, zakończonym obiadokolacją.

W drugim dniu, tuż po śniadaniu miało miejsce oficjalne otwarcie konferencji, którego dokonali Przewodniczący KRZISA Pan Bogdan Urban oraz Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Pan Krzysztof Brzózka.
Gośćmi konferencji byli: Wicestarosta Lubański – Wojciech Zembik, Dyrektor PARPA – Krzysztof Brzózka, Kierownik Działu Lecznictwa Odwykowego i Programów Medycznych –Jadwiga Fudała, Redaktorzy Telewizji Łużyce.
Następnie rozpoczął się cykl wykładów, prowadzonych przez specjalistów. Tego dnia wykłady prowadzili:
Grażyna Ziółkowska z zakresu „Komunikacji na poziomie indywidualnym, interpersonalnym i międzygrupowym, umiejętności społeczne liderów ruchu abstynenckiego” ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji intrapersonalnej.
Agnieszka Czerkawska w temacie „Profilaktyka –poziomy profilaktyki, skuteczne i nieskuteczne metody profilaktyki” ze szczególnym uwzględnieniem działań profilaktycznych, które mogą realizować stowarzyszenia abstynenckie.
Włodzimierz Ziółkowski „Źródła finansowania, możliwości pozyskiwania funduszy, zasady pisania projektów” ze szczególnym uwzględnieniem systematyki konkursowej i metod konstruowania projektów ofertowych.
Po zakończonych wykładach odbył się panel dyskusyjny z udziałem Dyrektora PARPA -Krzysztofem Brzózką oraz Kierownik Działu Lecznictwa Odwykowego i Programów Medycznych –Jadwigą Fudałą).

W sobotę uczestnicy brali udział w kolejnych wykładach prowadzonych przez:
Bogdana Urbana „Rola lidera, zarządzanie zespołem wolontariuszy w organizacji abstynenckiej (zarządzanie stowarzyszeniem)”
Katarzynę Wiśniewską „Profilaktyka dla dorosłych, zagadnienia związane z przemocą, procedura niebieskiej karty”
Paulinę Położyńską „Jak być komunikatywnym, umiejętność zaprezentowania siebie, kontakt z mediam”
Po cyklu wykładów uczestnicy mieli możliwość przećwiczenia nabytej w tracie prelekcji wiedzy, podczas warsztatów prowadzonych pod czujnym okiem prowadzących.

Niedziela była dniem dalszej intensywnej pracy uczestników. Poza kolejnymi zajęciami warsztatowymi, miał miejsce drugi podczas konferencji panel dyskusyjny, po którym nastąpiło podsumowanie oraz rozdanie świadectw.

Podczas konferencji nie zabrakło również spotkań integracyjno - zapoznawczych, gdzie uczestnicy mogli podzielić się wrażeniami i spędzić miło czas podczas rozmów kuluarowych, wymienić się doświadczeniami.
Organizatorzy postarali się o wypełnienie czasu wolnego poprzez zapewnienie wieczorku tanecznego (przy muzyce zespołu złożonego z uczestników) czy spotkania przy ognisku, gitarze i wspólnym śpiewie. Dzięki temu uczestnicy mieli możliwość nie tylko nabycia nowej wiedzy i umiejętności ale również nawiązania nowych znajomości i regeneracji sił do dalszego działania na rzecz rodzin z problemem alkoholowym.

 

Miłym akcentem dla nas było wręczenie oryginałów - certyfikatu potwierdzającego spełnianie przez nasze Stowarzyszenie Standardów Działalń Stowarzyszeń Abstynenckich nadanych przez Krajowa Radę i PARPA.

Certyfikaty otrzymały również stowarzyszenia z Andrychowa - Watra i Światło Nadzieja a także Klub Rodzina z Nowego Targu.


Zadanie było finansowane z środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, w ramach konkursu ogłoszonego przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Relacja TV Łużyce...

http://luzyce.info/2018/04/17/zlot-abstynentow/

 

 

 

 

 

 
 

powrót do listy aktualności

Wadowickie Stowarzyszenie Integracji Społecznej
Klub Abstynentów „VICTORIA”

34-100 Wadowice
ul. Lwowska 7
(wejście od ul. Wojtyłów)

klub@victoria.org.pl

KRS 0000052166

 33 873 33 21

510 198 472

515 161 688

3127421