Po stronie mocy, przeciwko przemocy

Wyniki ogólnopolskiej diagnozy problemu przemocy wobec dzieci pokazują, że ponad połowa nastolatków doświadczyła przemocy rówieśniczej.

Po stronie mocy, przeciwko przemocy

Wyniki ogólnopolskiej diagnozy problemu przemocy wobec dzieci pokazują, że ponad połowa nastolatków doświadczyła przemocy rówieśniczej.

W naszej kampanii podejmujemy temat bullyingu, czyli dręczenia, prześladowania fizycznego czy psychicznego wybranego dziecka przez innych uczniów, oraz cyberprzemocy, kiedy młodzieżowy konflikt przenosi się do sieci.

Przemoc stosowana przez dzieci pojawia się często tam, gdzie brakuje pozytywnych wzorców reagowania w sytuacjach emocjonalnie trudnych, dlatego tak ważne są dobre relacje, rozmowa i czas spędzony z dzieckiem.

Jeżeli chcemy być dla dziecka autorytetem i przekazać mu wartości, musimy znaleźć płaszczyznę porozumienia, zgłębić jego punkt widzenia i zadbać, żeby dziecko zrozumiało nasz. Jeżeli spędzając razem czas, zaangażujemy się w życie dziecka i będziemy świadomi jego „świata wirtualnego”, z pewnością dostrzeżemy, jeśli zacznie pogrążać się w kłopotach.

Wychowanie zaczyna się od własnego przykładu, ale najlepsze skutki uzyskamy, jeśli będziemy mieli wsparcie szkoły i nauczycieli.

Treści kampanii koncentrują się więc również na wykorzystaniu potencjału nauczyciela jako osoby, do której rodzice mają dużo zaufania i wierzą w jego kompetencje metodyczne i wychowawcze.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

powrót do listy aktualności

Wadowickie Stowarzyszenie Integracji Społecznej
Klub Abstynentów „VICTORIA”

34-100 Wadowice
ul. Lwowska 7
(wejście od ul. Wojtyłów)

klub@victoria.org.pl

KRS 0000052166

 33 873 33 21

510 198 472

515 161 688

3127421