Victoria z certfikatem standaryzacji !

Miło nam poinformować, że nasze stowarzyszenie uzyskało Certyfikat jako organizacja prowadząca działalność zgodnie ze standardami stowarzyszeń abstynenckich...Wprowadzenie standardów do praktyki funkcjonowania stowarzyszeń w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, badanie skutków wprowadzenia norm i kontrola tych standardów może i powinno spowodować podniesienie efektywności podejmowanych działań.

 Brane były pod uwagę następujące standadry :

a) Podstawowe ( standady, które powinny organizacje wprowadzić)

  • prowadzenie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
  • standard organizacyjno-formalny
  • współpraca stowarzyszeń abstynenckich z podmiotami zewnętrznymi, samorządem lokalnym, w ty,m z gminnymi komisjami rozw. problemów alkoholowych
  • b) Dodatkowe ( standardy, które organizacje moga wprowadzić)
  • standard programów edukacyjnych dla przedstawicieli samorządów lokalnych, stowarzyszeń abstynenckich, gminnych komisji
  • prowadzenie działąń na rzecz aktywizacji zawodowej osób objęytcyh działaniami stowarzyszenia

Wprowadzone standardy zostały włączone do rekomendacji PARPA.

nasze stowarzyszenie poddało sie procesowi standaryzacji i po konsultacjach oraz superwizji otrzymalo certfikat potwierdzający spełnienie standardów nadany przez Krajową Radę Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich oraz Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .

Poniżej scan certyfikatu :

 

powrót do listy aktualności

Wadowickie Stowarzyszenie Integracji Społecznej
Klub Abstynentów „VICTORIA”

34-100 Wadowice
ul. Lwowska 7
(wejście od ul. Wojtyłów)

klub@victoria.org.pl

KRS 0000052166

 33 873 33 21

510 198 472

515 161 688

3127421