Wakacje z Victorią 2020 - ZAPISY

Informujemy, że od 15 do 19 czerwca w siedzibie stowarzyszenia – ul. Lwowska 7 przyjmujemy zapisy dzieci na półkolonię „Wakacje z Victorią 2020 „ oraz wydajemy karty uczestnictwa w turnusach ( kontakt osobisty rodzica-opiekuna).

Informujemy, że od 15 do 19 czerwca w siedzibie stowarzyszenia – ul. Lwowska 7 przyjmujemy zapisy dzieci na półkolonię „Wakacje z Victorią 2020 „  oraz wydajemy karty uczestnictwa w turnusach ( kontakt osobisty rodzica-opiekuna).

W związku z ograniczeniami spowodowanymi stanem epidemicznym – zakażeniami koronawirusem i chorobą COVID19 w roku bieżącym zmuszeni zostaliśmy do zmodyfikowania dotychczasowej formy organizacji półkolonii.

Planujemy organizację  turnusów w następujących terminach :

I – od 06-17 lipca 2020

II –od 20-31 lipca 2020

III – od 10-21 sierpnia 2020

Turnusy odbędą się pod warunkiem skompletowania uczestników w ilości 48 osób na każdy turnus.

Ze względu na dynamiczną sytuację sanitarno-epidemiologiczną jesteśmy w trakcie prac nad ramowym harmonogramem zajęć ( szczegóły podamy najszybciej jak to będzie możliwe)

Oferujemy uczestnikom zajęcia na basenie, zajęcia rekreacyjno-sportowe na boiskach , w parku ( w terenach otwartych), kino. Planowana jest wycieczka do Krakowa „Globalne wioski świata” .

Gry i zabawy , animacje-pokazy  na wolnym powietrzu , programy profilaktyczno-edukacyjne dotyczące uzależnień itp.

Zapewniamy posiłek ( prawdopodobnie stołówki szkolne).

Zgodnie z wytycznymi GIS oraz MEN aby zapewnić uczestnikom bezpieczny wypoczynek wprowadzone zostaną odpowiednie procedury zmniejszające ryzyko zakażenia dzieci podczas pobytu na półkolonii.

Rodzice zostaną poinformowani o obowiązujących procedurach, a przestrzeganie ich będzie warunkiem uczestnictwa dziecka w zajęciach i wymagało będzie pisemnego oświadczenia – zgody rodzica/opiekuna prawnego .

Planowana dopłata do turnusu - 150 zł.

Dodatkowe informacje na miejscu w stowarzyszeniu lub telefonicznie.

 

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania turnusów ( w zależności od sytuacji epidemicznej).

 

powrót do listy aktualności

Wadowickie Stowarzyszenie Integracji Społecznej
Klub Abstynentów „VICTORIA”

34-100 Wadowice
ul. Lwowska 7
(wejście od ul. Wojtyłów)

klub@victoria.org.pl

KRS 0000052166

 33 873 33 21

510 198 472

515 161 688

3127421