WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE W.S.I.S.K.A VICTORIA

Ogłoszenie o walnym Zebraniu Sprawozdawczym za rok 2017 w dniu 22 marca 2018

Poniżej ogłoszenie o Walnym Zebraniu .

Wszystkich członków informujemy, że obecność jest obowiązkowa a z dokumentami dotyczącymi sprawozdań za rok 2017 można zapoznać się w biurze Stowarzyszenia od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 - 17.00.

 

Wadowice, 2018-03-06                                                                                         

                                               

                                                         OGŁOSZENIE

 Zarząd W.S.I.S.K.A. Victoria ogłasza, że w dniu 22 marca 2018 roku

w czwartek o godz. 17.00 ( w pierwszym terminie ) i o godz. 17.15 ( w drugim terminie ),

odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Klubu Victoria.

 

Porządek zebrania :

 

  1. Otwarcie zebrania – prezes W.S.I.S.K.A. Victoria .
  2. Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania .
  3. Wybór komisji skrutacyjnej .
  4. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego za 2017 rok.
  5. Przedstawienie bilansu i rachunku wyników za 2017 rok.
  6. Przedstawienie wniosków Komisji Rewizyjnej .
  7. Dyskusja .
  8. Głosowanie nad przyjęciem bilansu (Uchwała Walnego) i udzieleniem absolutorium Zarządowi.
  9. Wnioski .
  10. Zakończenie zebrania.

 

Za Zarząd : Marek Ciepły /Prezes Zarządu/

powrót do listy aktualności

Wadowickie Stowarzyszenie Integracji Społecznej
Klub Abstynentów „VICTORIA”

34-100 Wadowice
ul. Lwowska 7
(wejście od ul. Wojtyłów)

klub@victoria.org.pl

KRS 0000052166

 33 873 33 21

510 198 472

515 161 688

3127421