XXXV LECIE VICTORII

Wadowickie Stowarzyszenie Integracji Społecznej Klub Abstynentów Victoria ma już 35 lat .

Wadowickie Stowarzyszenie Integracji Społecznej Klub Abstynentów Victoria ma już 35 lat .

25 listopada członkowie i zaproszeni goście świętowali jubileusz w restauracji Sonata w Mucharzu.

Po części oficjalnej – powitaniu gości, przedstawieniu w pigułce historii klubu, wręczeniu podziękowań dla osób i instytucji wspierających działalność Victorii  oraz przyjęciu gratulacji i upominków od zaproszonych gości w tym koleżanek i kolegów z Klubów w Andrychowie i Stryszowie rozpoczęła się zabawa przy muzyce , która trwała do późnych godzin nocnych

 

TROCHĘ Z HISTORII

Stowarzyszenie rozpoczęło swoją działalność 7 X 1988 roku pod nazwą Klub Abstynentów „Victoria”, a jego pierwsi członkowie spotykali się w Klubie Piguła w ZOZ-ie.

Komitet założycielski stanowili :

  • Danuta Suchan
  • Józef Brańka
  • Henryk Szymik

Jak to początki , były bardzo trudne. Narastały problemy i konflikty z właścicielem obiektu, doszło do wypowiedzenia najmu lokalu. Przez jakiś czas członkowie spotykali się u Koleżanki Danusi w jej własnym mieszkaniu. Po zmianach ustrojowych w Polsce, po utworzeniu nowych struktur samorządowych i dzięki przychylności ówczesnych Władz Miejskich Klub, otrzymał w użytkowanie nowy lokal mieszczący się w Wadowickim Centrum Kultury.

Nastały lepsze czasy i rozwój Klubu. Victoria pozyskiwała coraz więcej członków. Stawała się podmiotem rozpoznawalnym w mieście i całej gminie. W 2004 r.  Klub zmienił nie tylko swoją nazwę na Wadowickie Stowarzyszenie Integracji Społecznej Klub Abstynentów „Victoria”, ale również status swojego działania, stając się organizacją pożytku publicznego.

W roku 2005 dzięki wsparciu Władz Miejskich otrzymaliśmy nową siedzibę w Parku Miejskim, cały budynek o pow. ok. 200 m kwadratowych został zagospodarowany na cele i realizacje naszych zadań.

Obecnie od 2015 roku nasza siedziba mieści się przy ul. Lwowskiej 7.

W tym roku dzięki otrzymaniu grantu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego wyremontowaliśmy nasze pomieszczenia oraz doposażyliśmy je w nowy sprzęt

  

 

Wizją naszego stowarzyszenia jest "Świat bez uzależnień"

Tak…to prawdopodobnie utopia, ale… nawet zmniejszenie tego zjawiska będzie sukcesem, dla którego warto podejmować działania i tworzyć warunki sprzyjające do jego osiągnięcia.

Misją VICTORII

jest promocja trzeźwego, zdrowego trybu życia, pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom w podjęciu decyzji o leczeniu i wspieranie ich w drodze do trzeźwego, lepszego jutra. Własnym przykładem i postawą dajemy świadectwo, że życie bez alkoholu jest nie tylko możliwe, ale jest również dużo prostsze i łatwiejsze. Wspieramy osoby współuzależnione i dorosłe dzieci alkoholików w trudnych chwilach spowodowanych uzależnieniem najbliższych.

Stały rozwój członków stowarzyszenia poprzez udział w szkoleniach i konferencjach, co pozwala na świadczenie pomocy potrzebującym, na jeszcze wyższym poziomie.

Dążymy do tego aby nasz klub stał się miejscem chętnie odwiedzanym przez wszystkich ludzi potrzebujących, ich rodziny i inne osoby sympatyzujące z ruchem trzeźwościowym. Staramy się cały czas rozszerzać swoją ofertę, tak aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

powrót do listy aktualności

Wadowickie Stowarzyszenie Integracji Społecznej
Klub Abstynentów „VICTORIA”

34-100 Wadowice
ul. Lwowska 7
(wejście od ul. Wojtyłów)

klub@victoria.org.pl

KRS 0000052166

 33 873 33 21

510 198 472

515 161 688

3127421